Khu vui chơi giải trí Vinpearl Phú Quốc

Chính phủ chấp thuận chủ trương kinh doanh Casino tại Phú Quốc

Quyết định số 1440/QĐ – TTG, Thủ tướng chính phủ đã đồng ý chủ trương kinh doanh Casino tại Phú Quốc, đồng thời thí điểm cho phép người Việt vào chơi trong thời gian 3 năm thuộc dự án tổ hợp sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hoá, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan.

Toàn cảnh dự án Casino Phú Quốc

Chiều ngày 21/11/2018, ông Huỳnh Vĩnh Lạc  – chánh VPUBND tỉnh Kiên Giang cho biết: “Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định đồng ý chủ trương kinh doanh, thí điểm cho người Việt vào chơi Casino tại Đảo Phú Quốc”.

NỘI DUNG CHI TIẾT QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý chủ trương đầu tư kinh doanh Casino của dự án tổ hợp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, khách sạn, thương mại, dịch vụ, vân tải hàng hoá, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc với các nội dung chính như sau:

 1. Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc
 2. Mục tiêu: bổ sung hoạt động đầu tư kinh doanh Casino cho Dự án của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc
 3. Quy mô kinh doanh Casino: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ -CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh Casino
 4. Tổng vốn đầu tư của dự án: Tăng lên 50.000 tỷ đồng
 5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ghành Giàu, Xã Hàm Ninh, Xã Cửa Cạn, khu kinh tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 6. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa tàn bộ các hạng mục vào kinh doanh năm 2021
 7. Ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo quy định của Pháp luật

Điều 2: Đồng ý thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại điểm kinh doanh Casino tại dự án. Thời gian thực hiện thí điểm 03 năm kể từ ngày Dự án được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Casino. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc chỉ được tổ chức kinh doanh tại một địa điểm của dự án.

Đầu tháng 12/2018 Vingroup sẽ chính thức ra mắt phân khu Shophouse Vinpearl Phú Quốc với giá ưu đãi chỉ từ 10 tỷ – 15 tỷ đồng.

Điều 3: Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

1. Chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc:

 1. Xem xét quyết định việc hợp nhất, bổ sung các dự án Thành phần trong dự án theo thẩm quyến
 2. Xem xét quyết định việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong đó có kinh doanh Casino cho Dự án theo Điều 1 Quyết định này và quy định của Pháp luật
 3. Giám sát, kiếm tra việc triển khai thực hiện Dự án để đảm bảo tiến độ góp vốn và mức vốn góp trên tổng mức đầu tư đối với Dự án theo đúng cam kết của nhà đầu tư, quy định pháp luật về đất đai và quy định khác có liên quan, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc chỉ được tổ chức kinh doanh casino tại một địa điểm của Dự án

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, giám sát, bảo đảm Dự án được thực hiện đúng Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đáp ứng các điều kiện quy định về thế trận quốc phòng, nhiệm vụ quân sự, an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội, tài nguyên môi trường và di sản thiên nhiên; tuân thủ các quy hoạch đã được phê quyệt

Điều 4: Giao các Bộ:

1. Bộ tài chính:

 1. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc hạch toán, kế toán, kê khai xác định thuế của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về thuế
 2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh Casino

2. Bộ Quốc phòng, Bộ công an phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ động xây dựng các phương án để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng tại khu vực triển khai Dự án và khu vực lân cận.

3. Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ, Ngành liên quan căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật về quản lý đầu tư,

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực

Điều 6: Các Bộ trương Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem chi tiết nội dung văn bản phê duyệt chủ trương kinh doanh Casino Phú Quốc tại đây